ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Α/Α

ΝΕΑ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α

 META THN A.M.K. ΕΤΟΥΣ 2020

ΜΕΤΟΧΟΙ

Ποσοστό ΜΚ (%)

ΜΕΤΟΧΕΣ

ΑΞΙΑ (€)

1

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας

50,17

303.500

91.050,00

2

Συνεταιριστική Τράπεζα

3,47

21.000

6.300,00

3

Π.Ε.Δ.  Στερεάς Ελλάδας

15,64

94.634

28.390,20

4

Επιμελητήριο Φθιώτιδας

3,97

24.020

7.206,00

5

Δήμος Καμ. Βούρλων

1,76

10.656

3.196,80

6

Αγροτικός Συνεταιρισμός Βαμβακουργικών Δημητριακών & Κτηνοτροφικών Προϊόντων

0,59

3.566

1.069,80

7

Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμός  Στυλίδας

0,33

2.000

600,00

8

  Αγροτικός Ελαιουργικός Συνεταιρισμό Λοκρίδας «Η ΕΝΩΣΗ»

0,30

1.830

549,00

9

Δήμος Δομοκού

1,18

7.133

2.139,90

10

Δήμος Λαμιέων

15,98

96.658

28.997,40

11

Δήμος Λοκρών

3,23

19.564

5.869,20

12

Δήμος Μακρακώμης

0,44

2.650

795,00

13

Δήμος Στυλίδας

2,94

17.789

5.336,70

Σύνολο

100,00

605.000

181.500,00