ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

Περιβάλλον - Δράσεις και έργα

Στη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όχλησης των κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Φθιώτιδας, τα τελευταία χρόνια, η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. εφάρμοζε ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών (ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ) με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον ...

περισσότερα

Διαπεριφερειακή - Διακρατική Συνεργασία / INTERREG IIIB CADSES

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας, υλοποίησε το Διασυνοριακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IIIB CADSES - «Κοινοτικές πρακτικές στον χωροταξικό σχεδιασμό για την προώθηση της αειφόρου πολυκεντρι...

περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα Γ’ Ε.Π.ΑΝ

Στα πλαίσια του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.) η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. λειτούργησε Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) στο  Ν. Φθιώτιδας [Προϋπολογισμός: 257.886,00 €], ως Γραφείο Ενιαίας Εξυπηρέτησης (one stop shop), υπό μορφή Κοινοπραξία...

περισσότερα

Ανθρώπινοι Πόροι – Απασχόληση - Διατοπική Συνεργασία Γ’ Κ.Π.Σ

Στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 η Φθιωτική Αναπτυξιακή υλοποίησε τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 504.287,93 ευρώ , συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ):          &nb...

περισσότερα

Κοινωνία της Πληροφορίας Γ’ Κ.Π.Σ

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε υλοποίησε 6 (έξι) έργα συνολικού προϋπολογισμού 660.485,80 ευρώ. «Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού Υλικού κα...

περισσότερα