ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Δημοσίευση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 14:00στα Γραφεία της Εταιρείας, Αρκαδίου 6, Λαμία.