ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης Πρόσκλησης για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων LEADER του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027: Στυλίδα 7- 8/10/2022

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 & 8 Οκτωβρίου 2022 στη Στυλίδα Φθιώτιδας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών σχετικά με την  ολοκλήρωση της διαβούλευσης της Πρόσκλησης LEADER για την επιλογή των Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με πρωτοβουλία των Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου (ΣΣ) ΚΑΠ.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε με τη συμβολή του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου σε συνεργασία με το Δήμο Στυλίδας, την Ομάδα Τοπικής Δράσης «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ» και το Ελληνικό Δίκτυο CLLD/LEADER.