ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Στυλίδας στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Στυλίδας με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας».