ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Διαβούλευση στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Διαβούλευση με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας», με την συμμετοχή εκπροσώπων Πολιτιστικών και Περιβαλλοντικών Συλλόγων οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην Περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας.