ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Τεχνική Σύσκεψη στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στα πλαίσια του Σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας

Τεχνική Σύσκεψη στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, με θέμα «Σχεδιασμός του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας».