ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» μετά από είκοσι τρία (23) έτη επιτυχημένης διαδρομής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και ειδικότερα στην Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας, συνεχίζει στην επιτάχυνση της Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της διεκδίκησης υλοποίησης μιας ακόμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027.

Η επιλογή των Τοπικών Προγραμμάτων LEADER και ειδικότερα η επιλογή των Ομάδων Τοπικής Δράσης, των περιοχών εφαρμογής τοπικών προγραμμάτων και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης για την προγραμματική περίοδο 2023-2027 θα γίνει στο πλαίσιο της υπ. αριθμ. 2545/10-10-2022 (ΦΕΚ 5361/Β/2022) Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων της ΕΥΔ Στρατηγικού Σχεδιασμού ΚΑΠ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 22/02/2023. 

Το περιεχόμενο του προγράμματος θα εξειδικευτεί με την ολοκλήρωση των ενεργειών διαβούλευσης.

 

Επισυνάπτονται τα κάτωθι:

1. Το Έντυπο Διαβούλευσης - Υποπαρεμβάσεων που περιλαμβάνονται στο νέο Τοπικό  Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.
 
2. Το Έντυπο Εκδλήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης Δημόσιου Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.
 
3.Το Έντυπο Εκδλήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή Πρότασης Ιδιωτικού  Χαρακτήρα στο Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.