ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΕΓΚΡΙΣΗΣ Τ.Π. ΑΛΙΕΙΑΣ 2021-2027

                                                                                                      ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Έγκριση Τοπικού Προγράμματος Leader Αλιείας της αλιευτικής ζώνης Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας για την νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.