ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ENERDECA II

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

                                                

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  Διακρατικής Συνεργασίας  με τίτλο: «Enhancement  of European  Rural Development  Capabilities - ENERDECA II», Κωδ. ΟΠΣΑΑ 0030380677, του Υπομέτρου 19.3 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος, σας καλεί να δηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή σας στο διήμερο βιωματικό Σεμινάριο Δημιουργικού Τουρισμού το οποίο θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα 20/04/2024-21/04/2024, συνολικής διάρκειας 12 ωρών (10:00 π.μ. -16:00 μ.μ.), στον «Τόπο Τεχνών Χώρα», Λελέικα Υπάτης.

 

Επισυνάπτονται:

  • Έντυπο Δήλωσης Συμμετοχή.
  • Γενικό Πρόγραμμα του Διήμερου Βιωματικού Σεμιναρίου Δημιουργικού Τουρισμού.
  • Ενημερωτικό Φυλλάδιο σχετικά με την ενίσχυση του Δημιουργικού Τουρισμού σε περιοχές CLLD/LEADER.