ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Ανταγωνιστικότητα Γ’ Ε.Π.ΑΝ

Στα πλαίσια του Μέτρου 1.3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.) η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. λειτούργησε Κέντρο Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ) στο  Ν. Φθιώτιδας [Προϋπολογισμός: 257.886,00 €], ως Γραφείο Ενιαίας Εξυπηρέτησης (one stop shop), υπό μορφή Κοινοπραξίας με την εταιρεία ΟΙΤΗ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ ΑΕ, με αντικείμενο το συντονισμό των υπηρεσιών στις διαδικασίες σύστασης μίας νέας επιχείρησης, αδειοδότησης, εγκατάστασης- λειτουργίας, ώστε να διευκολύνουν τον επενδυτή – επιχειρηματία.