ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Διαπεριφερειακή - Διακρατική Συνεργασία / INTERREG IIIB CADSES

Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε., σε συνεργασία με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και την Αναπτυξιακή Εταιρεία Μαγνησίας, υλοποίησε το Διασυνοριακό Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα INTERREG IIIB CADSES - «Κοινοτικές πρακτικές στον χωροταξικό σχεδιασμό για την προώθηση της αειφόρου πολυκεντρικής ανάπτυξης», [Προϋπολογισμός: 126.454,00 €], με τη συμμετοχή φορέων από Ιταλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Βουλγαρία και Ελλάδα. Επιπρόσθετα συμμετέχει σε εργαστήρια διαπεριφερειακής συνεργασίας του Δικτύου Πληροφόρησης και Υποστήριξης της Υπαίθρου με θέμα τη δημιουργία «Οικοτουριστικών διαδρομών».