ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Περιβάλλον - Δράσεις και έργα

Στη προσπάθεια να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα όχλησης των κουνουπιών στην ευρύτερη περιοχή της Π.Ε Φθιώτιδας, τα τελευταία χρόνια, η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. εφάρμοζε ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών (ΚΟΥΝΟΥΠΟΚΤΟΝΙΑ) με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον συνολικού προϋπολογισμού 3.726.200,00 ευρώ.

Επιπρόσθετα η εταιρεία έχει υλοποιήσει πιλοτική εφαρμογή στα πλαίσια του ερευνητικού έργου AGRIDEMA για τις κλιματικές μεταβολές και την προσομοίωση αγροτικών συστημάτων και διαχείριση.