ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Αποφάσεις Ένταξης ΠΑΑ 2007-2013

Επισυνάπτονται τα έγγραφα που αφορούν αποφάσεις ένταξης έργων της ΟΤΔ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ ΑΕ ΟΤΑ στο πρόγραμμα.