ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Δημοσίευση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου και ώρα 14:00 μ.μ. στα γραφεία της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Αρκαδίου 6, Λαμία.