ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ

ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Μετά την διενέργεια δύο άγονων δημοπρασιών για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου, η ΦΘΙΩΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΕ προβαίνει σε απευθείας συμφωνία εκμίσθωσης, με τους όρους που ορίζονται στην αρχική Διακήρυξη και τις επισυναπτόμενες τροποποιήσεις και συμπληρώσεις.