ΝΕΑ

Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο Δημιουργικού Τουρισμού - ENERDECA II

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως Εταίρος Διακρατικού συνεργατικού σχήματος δεκαεννέα (19) Ομάδων Τοπικής Δράσης από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Λιθουανία και την Πορτογαλία και στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας με τίτλο: «Enhancement  of European  Rural Development  Capab...

περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΗΜΕΡΟΥ ΒΙΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ENERDECA II

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ                                                  Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  Διακρατικής Συνεργασίας  με ...

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για υποβολή πρότασης για κατάρτιση Σύμβασης Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) με ένα (1) άτομο ειδικότητας Π.Ε. Πολιτικού Μηχανικού για την παροχή Έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης του Τ.Π. LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   Η Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α., σε συνέχεια της υπ. αριθμ. 6/03-04-2024 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της Εταιρείας, ανακοινώνει ότι προτίθεται να συνάψει Σύμβαση Μίσθωσης Έργου (Σ.Μ.Ε.) για το Τοπικό Πρόγραμμα LEADER ΣΣ ΚΑΠ ...

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Η  ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Ανάθεσης Έργου (Σ.Α.Ε.) με εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για την υποστήριξη της Εταιρείας στην προετοιμασία του Φακέλου ...

περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβ...

περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβ...

περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΛΑΜΙΕΩΝ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβ...

περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβ...

περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβ...

περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβ...

περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΔΟΜΟΚΟΥ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», στα πλαίσια υποβολής της πρότασης για την Επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβ...

περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ-ΔΗΜΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, θα πραγματοποιήσει στον Δήμο Μακρακώμης Δημόσια Διαβούλευση με τον Τοπικό Πληθυσμό για τον Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας»: Ώρα 10:30...

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ -ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  «για την ανάθεση παροχής ηλεκτρολογικών εργασιών αναβάθμισης και πιστοποίησης ηλεκτρικού πίνακα εναέριου αναβατήρα «ΗΡΑΚΛΗ» του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου», συνολικού προϋπολογισμού 26.660,00 € με ΦΠΑ, με την διαδικασία ...

περισσότερα

ΕΝΤΥΠΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΤΟΠΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» μετά από είκοσι τρία (23) έτη επιτυχημένης διαδρομής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και ειδικότερα στην Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας, συνεχίζει στην επιτάχυνση της Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω τη...

περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ότι προτίθεται να καταρτίσει Σύμβαση Ανάθεσης Έργου (Σ.Α.Ε.) με ανάδοχο εξωτερικό συνεργάτη (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), που διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία για την υποστήριξη της Εταιρείας στην προετοιμασία του Φακ...

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας στα πλαίσια του Σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας

Τεχνική Σύσκεψη στα γραφεία του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας, με θέμα «Σχεδιασμός του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε....

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Μακρακώμης στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Μακρακώμης με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας»....

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Λαμιέων στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Λαμιέων με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας»....

περισσότερα

Διαβούλευση στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Διαβούλευση με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας», με την συμμετοχή εκπροσώπων Πολι...

περισσότερα

Διαβούλευση στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Διαβούλευση με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας».  ...

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. -Τμήματος Ανατολικής Στερεάς στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Τεχνική Σύσκεψη στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Ανατολικής Στερεάς, με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτι...

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. -Τμήματος Ανατολικής Στερεάς στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Τεχνική Σύσκεψη στα γραφεία του Τ.Ε.Ε. Τμήματος Ανατολικής Στερεάς, με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτι...

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Καμένων Βούρλων στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Καμένων Βούρλωνμε θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας»....

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Λοκρών στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Λοκρών με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ευρυτανίας».  ...

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Δομοκού στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Δομοκού με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. ...

περισσότερα

Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Στυλίδας στα πλαίσια του σχεδιασμού του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027 για την Π.Ε Φθιώτιδας και Π.Ε Ευρυτανίας

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ    Τεχνική Σύσκεψη στον Δήμο Στυλίδας με θέμα τον «Σχεδιασμό του νέου Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER για την Προγραμματική Περίοδο 2023-2027 καθώς και την διαμόρφωση της στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης στην περιοχή Παρέμβασης της Π.Ε. Φθιώτιδας και Π.Ε. Ε...

περισσότερα

Ολοκλήρωση Διαβούλευσης Πρόσκλησης για την επιλογή τοπικών προγραμμάτων LEADER του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027: Στυλίδα 7- 8/10/2022

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία, η εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις 7 & 8 Οκτωβρίου 2022 στη Στυλίδα Φθιώτιδας, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και την Γενική Γραμματεία Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών σχετικά με την  ολοκλήρωση της διαβούλευσης της Πρόσ...

περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Επισυνάπτεται το Σχέδιο των όρων της Σύμβασης για την ανάθεση εκμίσθωσης της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου. ...

περισσότερα

ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ:ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ-ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΙ – ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ΄ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Μετά την διενέργεια δύο άγονων δημοπρασιών για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιο...

περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ για τη διενέργεια φανερής και προφορικής πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Καρπενησίου. Η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε.(ΦθΑν), ως έχουσα την αρμοδιότητα, δυνάμει της υπ’ αριθ. ...

περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την είσοδο του Κοινού στην Εταιρεία σύμφωνα  με τα έκτακτα μέτρα που έχουν εκδοθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας....

περισσότερα

Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Εστίασης για την Προμήθεια Θερμαντικών Σωμάτων Εξωτερικού Χώρου

Η Δράση στοχεύει στη στήριξη της λειτουργίας επιχειρήσεων εστίασης, οι οποίες πλήττονται από τις επιπτώσεις της έξαρσης της νόσου COVID-19, με την επιχορήγηση της προμήθειας θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου προκειμένου να αποφευχθεί ο συνωστισμός και οι επιχειρήσ...

περισσότερα

Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

Δημοσίευση Πρόσκλησης Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου 2020, στο Γραφείο του κ. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φθιώτιδας, Πλατεία Ελευθερίας 13, Λαμία....

περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε ΟΤΑ ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που αφορούν τον κορονοϊό COVID-19, προχωρά στην άμεση λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία των πελατών, των προμηθευτών, των συνεργατών και των εργαζομένων της, με στόχο την προφύλαξη...

περισσότερα