ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πατήστε πάνω στα παρακάτω συνημμένα αρχεία για να κατεβάσετε τον ισολογισμό κάθε χρονιάς.