ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Στα πλαίσια των δράσεων της, η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε. εχει τις παρακάτω συμμετοχές:

  1. Συμμετοχή στο Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο (Ε.Α.Δ).
  2. Συμμετοχή στην Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας ως Αναπτυξιακός φορέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
  3. Συμμετοχή σε ημερίδες και συναντήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης F.2 του έργου LIFE11 NAT/GR/1014 “ForOpenForests” «Διατήρηση Δασών και Δασικών Ανοιγμάτων Προτεραιότητας στον Εθνικό Δρυμό Οίτης και στο Όρος Καλλίδρομο της Στερεάς Ελλάδας».
  4. Η εταιρεία συμμετέχει με 39.618,45 ευρώ στην ΑΝ.ΔΙΑ Στερεάς Ελλάδας.
  5. Επίσης διαθέτει Διαχειριστική Επάρκεια Δικαιούχων για έργα ΕΣΠΑ Τύπου Β & Γ.