ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ

Επισυνάπτεται σχετικό φωτογραφικό υλικό από τις Τεχνικές Συσκέψεις με τους Δημόσιους & Τοπικούς Φορείς καθώς και από τις ενημερωτικές συναντήσεις με τον Τοπικό Πληθυσμό της Π.Ε. Φθιώτιδας & Π.Ε. Ευρυτανίας, οι οποίες διοργανώθηκαν από την ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» κατά την προετοιμασία της Τοπικής Στρατηγικής για την υποβολή πρότασης, στο πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-77-4.1 «Στήριξη για Τοπική Ανάπτυξη μέσω του LEADER/Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων) του ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027».