ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ 6 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΠΑΑ 2014-2020 CLLD/LEADER

Η Ο.Τ.Δ Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ ΟΤΑ ανακοινώνει ότι την Τρίτη 30-06-2020, εκδόθηκε η Απόφαση Ένταξης  6 Επενδυτικών Πράξεων, συνολικού προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 980.210,81 ευρώ, που αφορούν Δημόσια Έργα της Υποδράσης 19.2.4.5.