ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ανακοίνωση σχετικά με την είσοδο του Κοινού στην Εταιρεία σύμφωνα  με τα έκτακτα μέτρα που έχουν εκδοθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του Κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας.