ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ - ΥΠΟΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Η Ομάδα Τοπικής Δράσης (ΟΤΔ) «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.» μετά από είκοσι τρία (23) έτη επιτυχημένης διαδρομής στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, και ειδικότερα στην Π.Ε. Φθιώτιδας και την Π.Ε. Ευρυτανίας, συνεχίζει στην επιτάχυνση της Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω της διεκδίκησης υλοποίησης μιας ακόμα στρατηγικής τοπικής ανάπτυξης με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων στο πλαίσιο της παρέμβασης Π3-77-4.1 «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)» ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΣΣ ΚΑΠ) 2023-2027

 

Επισυνάπτεται σχετικό έντυπο στο οποίο παρουσιάζονται οι Υπο-παρεμβάσεις του νέου Τοπικού Προγράμματος LEADER ΣΣ ΚΑΠ 2023-2027.