ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Διήμερο Βιωματικό Σεμινάριο Δημιουργικού Τουρισμού - ENERDECA II

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.», ως Εταίρος Διακρατικού συνεργατικού σχήματος δεκαεννέα (19) Ομάδων Τοπικής Δράσης από την Ελλάδα, την Κύπρο, την Λιθουανία και την Πορτογαλία και στο πλαίσιο της ανωτέρω συνεργασίας με τίτλο: «Enhancement  of European  Rural Development  Capabilities - ENERDECA II», του Υπομέτρου 19.3 του Τοπικού Προγράμματος CLLD/LEADER του ΠΑΑ 2014-2020, διοργάνωσε στον «Τόπο Τεχνών Χώρα», Λελέικα Υπάτης Δ. Λαμιέων, διήμερο βιωματικό Σεμινάριο Δημιουργικού Τουρισμού από την 20/04/2024 έως 21/04/2024, συνολικής διάρκειας 12 ωρών.

 
Επισυνάπτονται σχετικό Δελτίο Τύπου και Φωτογραφικό Υλικό.