ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Κοινωνία της Πληροφορίας Γ’ Κ.Π.Σ

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 και του Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας, η Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε υλοποίησε 6 (έξι) έργα συνολικού προϋπολογισμού 660.485,80 ευρώ.

  • «Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού Υλικού και Τουριστικού Προϊόντος στο Νομό Φωκίδας», Πρόσκληση 78, Μέτρο 2.4, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας [Προϋπολογισμός: 83.544,25 €]
  • «Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού Υλικού και Τουριστικού Προϊόντος στο Νομό Φθιώτιδας» Πρόσκληση 78, Μέτρο 2.4, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας [Προϋπολογισμός: 75.612,00 €]
  • «Συλλογή, Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Πολιτιστικού Υλικού και Τουριστικού Προϊόντος στο Νομό Ευρυτανίας», Πρόσκληση 78, Μέτρο 2.4, Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας [Προϋπολογισμός: 65.545,20 €][
  • «Συλλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, προβολή και υποδομή ηλεκτρονικών συναλλαγών τοπικών προϊόντων των Νομών Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευβοίας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας, της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Πρόσκληση 121, Μέτρο 4.7, Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας [Προϋπολογισμός: 200.000,00 €]
  • Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεματικής, για την κατασκευή Τηλεκέντρων, (για την ανάπτυξη υπηρεσιών Τηλε-εργασίας - Τηλε-διάσκεψης – Τηλεματικών υπηρεσιών) της Φθιωτικής Αναπτυξιακής Α.Ε. Πρόσκληση 121, Μέτρο 4.7, Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας. [Προϋπολογισμός: 37.700,00 €].
  • Συλλογή, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση, προβολή και υποδομή ηλεκτρονικών συναλλαγών τοπικών προϊόντων των Νομών Φθιώτιδας, Φωκίδας, Ευβοίας, Βοιωτίας και Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας από την Φθιωτική Αναπτυξιακή Α.Ε., Πρόσκληση 121, Μέτρο 4.7., Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006. [Προϋπολογισμός: 198.084,35 €].