ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

Ανθρώπινοι Πόροι – Απασχόληση - Διατοπική Συνεργασία Γ’ Κ.Π.Σ

Στα πλαίσια του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Στερεάς Ελλάδας του Γ’ ΚΠΣ 2000-2006 η Φθιωτική Αναπτυξιακή υλοποίησε τρία έργα συνολικού προϋπολογισμού 504.287,93 ευρώ , συγχρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ):

               

  • Δράση Δημοσιότητας – Ευαισθητοποίησης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Φθιωτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης», Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης», Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας 2000-2006 [Προϋπολογισμός: 91.080,00€]
  • Δράση Δικτύωσης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Σχεδίου «Φθιωτική Πρωτοβουλία Απασχόλησης», Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης» Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας [Προϋπολογισμός: 200.000,00 ]
  • Οριζόντιες Δράσεις Στήριξης Φορέων Υλοποίησης Τοπικών Πρωτοβουλιών Απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα, Μέτρο 5.3 «Τοπικές Πρωτοβουλίες Απασχόλησης», Π.Ε.Π. Στερεάς Ελλάδας [Προϋπολογισμός: 213.207,93 €].