ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ Α.Ε. ΟΤΑ

ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ENERDECA II

Η ΟΤΔ «Αναπτυξιακή Φθιώτιδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.»,  στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου  Διακρατικής Συνεργασίας  με τίτλο: «Enhancement  of European  Rural Development  Capabilities - ENERDECA II», στο οποίο συμμετέχει ως Εταίρος, σας καλεί να δηλώσετε  ενδιαφέρον  για τη συμμετοχή σας στο Σεμινάριο Ερμηνείας Πόρων και Δημιουργικού Τουρισμού.

Επισυνάπτονται:

1. Ενημερωτικό έργου ENERDECA

2. Δήλωση Συμμετοχής